Gemeente Nijmegen

Foto-tentoonstelling: 'Kracht, hiv-positieven in beeld'

Soms lijkt het aardig stil te zijn geworden rond de thematiek van hiv en Aids. Er is heel veel ten goede veranderd in de afgelopen jaren. Zo hebben nieuwe medicijnen de levenskansen van mensen met hiv vergroot. Lisette van Hooijdonk heeft een zeventigtal mensen met het hiv-virus gefotografeerd. Van iedere persoon is er een drieluik: een close-up foto, een foto in een situatie waar de persoon kracht uit put en een uitspraak die zijn of haar kracht omschrijft. De expositie is te bezichtigen in de passage van het stadhuis van 13 september tot en met 13 oktober.

Lisette van Hooijdonk is er in geslaagd een prachtig pluriform beeld qua huidskleur, sekse en leeftijd te schetsen van de seropositieven, maar tegelijkertijd komt ieders unieke persoonlijkheid prachtig naar voren, nog geaccentueerd door hun eigen uitspraken. Het is goed dat er zo'n krachtig beeld van mensen met hiv wordt gegeven. Het weerspiegelt de kracht die mensen, ondanks hun infectie, kunnen ontwikkelen.

We mogen niet uit het oog verliezen dat er ook schaduwkanten te noemen zijn. Zoals de toename van infecties, vooral bij jongeren, hetero's, allochtonen en vluchtelingen, zoals de soms zware bijwerkingen van de medicijnen, en ook een toenemende desinteresse in de publieke opinie en de afbouw van bepaalde voorzieningen. Juist aan deze zaken wordt volop aandacht besteed op de themadag: '10 jaar HIV/Aids in Gelderland. Hoe verder?' Deze vindt plaats zaterdag 6 oktober 13.30 tot 17.00 uur, in het Kolpinghuis te Nijmegen, Contactpersoon: GGD regio Arnhem, Sjaak van Rossum, 026 - 3772912.

De expositie 'Kracht, hiv - positieven in beeld' in de passage van het stadhuis is te bezichtigen van 13 september t/m 13 oktober 2001 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur.
Opening : vrijdag 21 september 2001 15.30 uur Contactpersoon expositie: Kees Antonissen, 024 - 3607135

Deel: ' Fototentoonstelling Kracht, hiv-positieven in beeld Nijmegen '
Lees ook