Ingezonden persbericht


*** PERSBERICHT ***

Succesvolle fototentoonstelling
'Elke dag tijdwinst; leven met chemotherapie'
Meer aandacht voor de patiënt

Amsterdam, 2 juli 2001 - Vandaag wordt in het AMC te Amsterdam de fototentoonstelling 'Elke dag tijdwinst; leven met chemotherapie' geopend. Deze fototentoonstelling laat in een persoonlijke beeldreportage dagelijkse momenten zien van mensen die leven met kanker. De tentoonstelling heeft het afgelopen jaar gereisd langs 12 ziekenhuizen in Nederland en is door vele duizenden mensen bezocht. Het AMC is het laatste ziekenhuis waar de tentoonstelling te zien is, tot en met 15 juli.

Zorgverleners, patiëntenverenigingen, patiënten en geïnteresseerden hebben positief gereageerd op het initiatief. "Eindelijk is er zichtbaar meer oog voor de emoties van patiënten die chemotherapie ondergaan, en daarmee voor de patiënt in het algemeen", aldus een van de bezoekers. De tentoonstelling bevestigt de actuele noodkreet vanuit de zorg voor snelle verbetering in beleid om meer aandacht te kunnen besteden aan de patiënt.

Donatie 'eigen verhalen'-boekje
De 'eigen verhalen'-boekjes, die naar aanleiding van de tentoonstelling zijn samengesteld, worden gedoneerd aan de ziekenhuizen die hebben meegedaan aan de tentoonstelling. Inhakend op de bezorgdheid vanuit de zorg wordt ook een exemplaar aangeboden aan minister van VWS, mevrouw dr. E. Borst. De initiatiefnemer van het project, Amgen B.V., wil met deze geste de ontvangers aanmoedigen om zich verder in te zetten voor het actuele thema.

Elke dag tijdwinst
In de houding tegenover kanker heeft zich in de afgelopen tien jaar een belangrijke ontwikkeling voorgedaan. De kwaliteit van leven van patiënten die worden behandeld met chemotherapie is steeds beter geworden. Het gaat tegenwoordig niet alleen om langer leven maar ook om langer leven in een goede conditie.
De foto's op de tentoonstelling illustreren deze ontwikkeling. Ze volgen het dagelijks leven van een aantal mensen die chemotherapie ondergaan; hun bezigheden en hobby's, hun gevoelens, hun houding tegenover het leven. Alles in de wetenschap dat elke dag tijdwinst is.

Deze fototentoonstelling is mogelijk gemaakt door Amgen B.V., Breda. Amgen is een biotechnologisch farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van humane geneesmiddelen voor patiënten met onder andere kanker.

Deel: ' Fototentoonstelling 'Leven met chemotherapie' in AMC Amsterdam '
Lees ook