Gemeente Deventer

Boeken en stroom voor Muelle in Nicaragua

FOTOTENTOONSTELLING OVER MUELLE, NICARAGUA IN STADSKANTOOR

In het Stadskantoor, Burseplein 20 hangt van 24 september tot en met 5 oktober een fototentoonstelling over Muelle, Nicaragua. Deze fotos zijn gelijktijdig te zien in de Wereldwinkel in de Nieuwstraat. De toegang is gratis.

Het Latijns Amerika Komité (LAK) Deventer organiseert al enkele jaren activiteiten om geld bijeen te brengen voor projecten in Muelle de los Bueyes, een dorp in Nicaragua. Het LAK kon tot nu toe al een trapnaaimachines aanbieden, huizen in twee wijken van elektriciteit voorzien en een schoolbibliotheek in een school inrichten. Dit najaar geeft het LAK steun aan twee nieuwe projecten in Muelle: een elektriciteitsproject en twee schoolbibliotheken. De stichting Wilde Ganzen steunt het project door de opbrengst van deze en een tweede actie te verdubbelen.

De tweede actie bestaat uit een sponsorfietstocht op 30 september van ongeveer veertig kilometer in de omgeving van Deventer. De start is om 13 uur voor De Waag op de Brink en de tocht eindigt bij De Lindeboom, Lindeboomsweg 1, Schalkhaar. Deelnemers krijgen bij de start een routebeschrijving.

Het LAK verzoekt de deelnemers aan de sponsorfietstocht zich door zoveel mogelijk mensen te laten sponsoren, bijvoorbeeld per gefietste kilometer of een sponsoring voor de hele route. Via een machtigingskaart van de Wilde Ganzen kunnen deelnemers zelf het geld inzamelen en overmaken.

Informatie

Voor meer informatie over de fototentoonstelling, deelname aan de sponsorfietstocht, de route of sponsoring kunt u contact opnemen met F. Kapsenberg, telefoon 643326 of F. Ligthart, telefoon 614305.

Voor meer informatie over de fototentoonstelling kunt u ook terecht in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Stadskantoor, Burseplein 20, telefoon 693333.

Deel: ' Fototentoonstelling Muelle, Nicaragua in Deventer '
Lees ook