email: F.Hoekstra@maw.kun.nl

realname: Fer Hoekstra

Url: https://www.socsci.kun.nl/maw/antropologie/museum

Kop: Fototentoonstelling over Antillianen in Nederland

Datum: 22 februari - 19 maart 1999

Tekst:
SPERANSA
"Van het mooie weer kan ik niet eten"
een documentaire over Antillianen in Nederland van
Jeanette Bos


15 februari - 19 maart 1999

De tentoonstelling Speransa gaat over de Antilliaanse migratie naar Nederland, met name over de grote stroom migranten die sinds het eind van de jaren '70 is gekomen. Hoop op een beter leven voert Antillianen naar Nederland. Het beloofde land brengt sommigen succes en voorspoed, maar velen armoede, werkloosheid en slechte huisvesting. Veel Nederlanders vragen zich af waarom Antillianen die grote stap zetten, waarom ze niet "lekker in de zon op hun mooie stranden blijven liggen." Antillianen antwoorden op die vraag: "Van het mooie weer kan ik niet eten." Centraal in de fotoreeks staan de lotgevallen van een familie die aan het eind van de jaren '70 naar Nederland is gekomen: de begrafenis van de moeder, de levensomstandigheden van de jongste dochter die met haar drie kinderen het hoofd boven water houdt in Rotterdam, het huwelijk van de jongste zoon, het podiumsucces van een andere dochter en de kerkelijke functie van de oudste zoon. Deze familie gaat na ongeveer twintig jaar voor het eerst weer terug naar de Antillen, om daar de honderdste verjaardag van de -nog bijzonder vitale- grootmoeder te vieren, een feest van weerzien en afscheid. Rond deze familie worden, zowel in Nederland als op de Antillen, steeds wijdere kringen getrokken. In Nederland met beelden van Antilliaans straatleven en van verschillende groepen jongeren. Op de Antillen dienen het huis van de grootmoeder en het erf waar de broers en zusters opgroeiden als uitgangspunt voor de verkenningstocht langs de levensomstandigheden die op de diverse eilanden de achtergrond van de migratie vormen. Zo ontstaat een intiem en indringend beeld van het leven van Antillianen in Nederland, van de betekenis van de migratie voor de familiebanden en van de Antilliaanse achtergronden van de migratie.

Jeanette Bos was jarenlang literair vertaalster en docente sociale pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Zij deed voor het ministerie van justitie een onderzoek naar de delinquentie van Antilliaanse jongeren in Nederland. Sinds 1995 werkt zij fulltime als freelance fotografe. Speransa van Jeanette Bos is in uitgebreider vorm verschenen als boek met 83 foto's en een voorwoord door Hans van Hulst bij Uitgeverij ICS Nederland. Prijs ƒ 59,95. ISBN 90 73854 15 6. Verkrijgbaar bij de tentoonstelling en bij boekhandel Dekker vd Vegt , Plein 1944 en Th. Van Aquinostraat 1/a.

Te zien in het Nijmeegs Volkenkundig Museum, Thomas van Aquinostraat 1, Nijmegen, tel. 024-3615577 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 Toegang gratis

Organisatie: Nijmeegs Volkenkundig Museum

adres: Thomas van Aquinostraat 1

woonplaats: Nijmegen

Telefoon: 024 - 3615577

Deel: ' Fototentoonstelling over Antillianen in Nederland '
Lees ook