Gemeente Wageningen

Fotowedstrijd leefbaarheid Boven- en Benedenbuurt

Alle bewoners van de Boven- en de Benedenbuurt in Wageningen kunnen meedoen aan een fotowedstrijd over de leefbaarheid van de buurt. In het kader van de wedstrijd kunnen de bewoners van de Boven- en Benedenbuurt die onderwerpen op de foto vastleggen die voor hen de leefbaarheid van hun buurt bepalen. Het kan daarbij gaan over de woonomgeving, de woningen, de bewoners, de voorzieningen zoals scholen en winkels of over het verkeer. Foto's kunnen tot 7 juni worden ingeleverd bij clubcentrum Ons Huis. De hoofdprijs is een digitale camera. Er zijn ook nog 10 waardebonnen te winnen.

De gemeente Wageningen is bezig met een onderzoek naar de leefbaarheid in de Boven- en de Benedenbuurt. Daarbij wil zij de bewoners actief betrekken. Vandaar dat er een fotowedstrijd wordt gehouden. Maar dat is niet het enige. Er worden ook straatinterviews afgenomen en in juni worden er bijeenkomsten georganiseerd waar bewoners hun mening kunnen geven over de beide buurten. De bedoeling van de fotowedstrijd is dat bewoners vastleggen wat ze goed of slecht vinden aan de buurt of wat ze graag anders zouden zien. Misschien zijn sommige bewoners ontevreden over de achterpaden, het ophalen van vuilnis of vinden ze bepaalde verkeerssituaties onveilig. Het kan ook zijn dat bewoners juist heel tevreden zijn, bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen of de speelvoorzieningen voor de kinderen. Dit zijn allemaal zaken die voor de fotowedstrijd in aanmerking komen.

Inleveren voor 7 juni
Tot 7 juni kunnen bewoners hun foto of serie foto's (maximaal 3) - in een envelop met daarop 'fotowedstrijd' - inleveren bij clubcentrum Ons Huis, Harnjesweg 84. De foto dient te zijn voorzien van een korte begeleidende tekst waarin wordt aangegeven waarom juist die plek of activiteit is gefotografeerd. Ook is het van belang naam en adres op de foto te vermelden. Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Op de afsluitende buurtmanifestatie in september worden de winnaars van de fotowedstrijd bekend gemaakt.

Actief meedenken
Bewoners die graag actief mee willen denken over hoe de leefbaarheid van de Boven- en Benedenbuurt in de toekomst kan worden verbeterd, kunnen zich nog opgeven voor de bewonersbijeenkomsten. Deze vinden voor de Benedenbuurt plaats op maandagavond 3 en 10 juni en voor de Bovenbuurt op dinsdagavond 4 en 11 juni. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Stade Advies, het bureau dat in opdracht van de gemeente Wageningen de buurtanalyse uitvoert. Het telefoonnummer van Stade Advies is 030 - 231 00 41. U kunt vragen naar Han Leurink of Janine van Heertum.

Deel: ' Fotowedstrijd leefbaarheid Boven- en Benedenbuurt Wageningen '
Lees ook