Gemeente Wervershoof


Binding 10 oktober

---

FRACTIEVERGADERINGEN
POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd plaats bijeenkomst

15-10 19.00 uur dorpshuis Zwaagdijk fractie ZD

15-10 19.00 uur dorpshuis Onderdijk fractie ABC

15-10 19.00 uur gemeentehuis fractie VVD

15-10 19.00 uur gemeentehuis fractie CDA

---

COMMISSIEVERGADERING

De commissie Middelen vergadert op dinsdag 16 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis.

De commissie is openbaar. U bent van harte welkom op de publieke tribune.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:


1. Opening2. Verslag van de vergadering van 5 juni 2001


3. Presentatie nieuwe Internet-site


4. Ingekomen stukken en mededelingen

a. september-circulaire gemeentefonds

b. BTW-compensatiefonds invoering per 1 januari 2003

c. Toezicht waarderingskamer inzake de wet WOZ


5. Notitie over de lokale lasten n.a.v. de Coelo-atlas 2001

6. Uitleg Begroting 2001 en gelegenheid tot het stellen van vragen

7. Begroting 2002 van de regionale Archiefdienst

8. Uitkomsten toezicht provincie inzake financiële positie en financieel proces


9. Rondvraag en sluiting

---

Collectes

Van 7 oktober t/m 13 oktober heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting een collectevergunning.

---

Controle openbare verlichting

De openbare verlichting wordt maandelijks gecontroleerd. De eerstvolgende controle- en reparatieronde is donderdag 25 oktober.
---

Deel: ' Fractie- en commissievergaderingen gemeente Wervershoof '
Lees ook