AEGON

PERSBERICHT

FRACTIE INTERIM-DIVIDEND 2001 AEGON N.V. VASTGESTELD OP 1/82

Op 9 augustus 2001 heeft AEGON N.V. bekendgemaakt dat over het boekjaar 2001 een interim-dividend zal worden uitgekeerd van EUR 0,37 per gewoon aandeel van EUR 0,12 nominaal, dan wel een fractie van een gewoon aandeel van EUR 0,12 nominaal. Aan de hand van de gemiddelde koers op de Euronext Amsterdam in de periode van 4 tot en met 10 september 2001 is deze aandelenfractie vastgesteld op
1/82 aandeel. De waarde van het interim-dividend in aandelen zal ongeveer gelijk zijn aan die van het interim-dividend in contanten

Aandeelhouders hebben inmiddels de keuze gemaakt voor uitkering van het interim-dividend geheel in contanten, dan wel in gewone aandelen ten laste van de agioreserve (in Nederland belastingvrij) of desgewenst uit de winst over het eerste halfjaar van 2001.

Voor aandeelhouders die gekozen hebben voor uitkering van het interim-dividend geheel in contanten, wordt het dividend vanaf 14 september 2001 betaalbaar gesteld bij de diverse betaalkantoren.

Voor aandeelhouders die gekozen hebben voor uitkering in aandelen zal tegen inlevering van 82 dividendbewijzen nummer 3 telkens één gewoon aandeel van EUR 0,12 nominaal worden uitgereikt, dat gedeeltelijk in de resultaten over 2001 zal delen en ten volle in die van volgende jaren. Inlevering dient te geschieden (via bank of commissionair) bij: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor (NEDAMTRUST), Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam.

Aan houders van CF-stukken worden hun rechten op uitkering van het interim-dividend in contanten respectievelijk in gewone aandelen ter beschikking gesteld door tussenkomst van de instelling, waar de dividendbladen van de aandelen zich op 10 augustus 2001 bij kantoorsluiting in bewaring bevonden. AEGON's Transfer Agent in de Verenigde Staten, Citibank, zal contact opnemen met houders van New York aandelen AEGON.

Den Haag, 10 september 2001

Voor nadere informatie:

AEGON N.V.
Group Communications Group Treasury Telefoon: (070) 344 83 44 Telefoon: (070) 344 7889

Internet: www.aegon.com

Deel: ' Fractie interim-dividend 2001 aegon n.v. vastgesteld op 1/82 '
Lees ook