fractie interimdividend 1999 vastgesteld

op 12 augustus 1999 heeft aegon n.v. vastgesteld dat over het boekjaar 1999 een interimdividend zal worden uitgekeerd van eur 0.51 (nlg 1,12) per gewoon aandeel van nlg 0,50 nominaal, dan wel een fractie van een gewoon aandeel van nlg 0,50 nominaal. aan de hand van de gemiddelde koers op de amsterdam exchanges van de periode van 7 tot en met 13 september 1999 is deze aandelenfractie vastgesteld op 1/166 aandeel. de waarde van het interimdividend in aandelen ligt hierdoor 3,4% onder de waarde van het dividend in contanten.

aandeelhouders hebben inmiddels de keuze gemaakt voor uitkering van het interim-dividend geheel in contanten, danwel in gewone aandelen ten laste van de agioreserve (in nederland belastingvrij) of desgewenst uit de winst over het eerste halfjaar van 1999.

voor aandeelhouders, die gekozen hebben voor uitkering van het interimdividend geheel in contanten, wordt het dividend vanaf 17 september 1999 betaalbaar gesteld bij de diverse betaalkantoren.

voor aandeelhouders die gekozen hebben voor uitkering in aandelen zal tegen inlevering van 166 dividendbewijzen nummer 15 telkens één gewoon aandeel van nlg 0,50 nominaal worden uitgereikt, dat gedeeltelijk in de resultaten over 1999 zal delen en ten volle in die van volgende jaren. inlevering dient te geschieden (via bank of commissionair) bij: n.v. nederlandsch administratie- en trustkantoor (nedamtrust), herengracht 420, 1017 bz amsterdam.

aan houders van cf-stukken worden hun rechten op uitkering van het interimdividend in contanten respectievelijk in gewone aandelen ter beschikking gesteld door tussenkomst van de instelling, waar de dividendbladen van de aandelen zich op 13 augustus 1999 bij kantoorsluiting in bewaring bevonden. aegon's transfer agent in de verenigde staten, citibank, zal contact opnemen met houders van new york aandelen aegon.

den haag, 14 september 1999

Deel: ' Fractie interimdividend 1999 AEGON vastgesteld '
Lees ook