Rijksvoorlichtingsdienst

29 jan 2003
FRACTIEVOORZITTERS STREVEN NAAR SNELLE AFRONDING

Dinsdag en woensdag heeft informateur Donner met de fractievoorzitters van CDA en PvdA gesproken. Donderdagmiddag worden de besprekingen voortgezet. Er wordt gestreefd naar spoedige afronding van de verkenning.

De fractievoorzitters van CDA en PvdA, Balkenende en Bos, voeren momenteel met informateur Donner verkennende gesprekken. Daarin wordt gesproken over de thema's die in een programmatische fase van de informatie voor een nieuw kabinet aan de orde moeten komen. Ook wordt nagedacht over de wijze waarop een volgende fase van de kabinetsformatie moet worden ingericht.

Het eerstvolgende gesprek vindt donderdagmiddag plaats.

Zie ook:
Bos en Balkenende samen bij informateur

© 2002 - 2003 Rijksvoorlichtingsdienst

Zoekwoorden:

Deel: ' Fractievoorzitters streven naar snelle afronding '
Lees ook