Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Frankrijk en Nederland verstevigen politiesamenwerking

6 mei 1999
De politiesamenwerking tussen Nederland en Frankrijk is vandaag besproken door vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze ontmoeting vloeit voort uit een akkoord dat op 20 april 1998 werd gesloten tussen de beide landen over de samenwerking op het gebied van politie en veiligheid tussen Frankrijk en Nederland.
In het kader van dit samenwerkingsverband zijn twaalf projecten ontwikkeld, onder andere op het gebied van
informatie-uitwisseling, de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, de aanpak van de drugshandel en de samenwerking op het gebied van geweld bij sportevenementen, in het bijzonder bij de voorbereiding van EK2000.
Verder is afgesproken dat Frankrijk en Nederland een uitwisselingsprogramma starten tussen de politiediensten om van elkaar te leren op het terrein van het wijkgericht werken. Ook volgen bijvoorbeeld twee Nederlandse politiefunctionarissen een stage van negen maanden in Frankrijk. De strijd tegen de illegale immigratie is eveneens onderwerp van de gemeenschappelijke samenwerking.
Tenslotte zullen ook de landen in Midden- en Oost-Europa op verschillende onderwerpen profiteren van de versterkte Frans-Nederlandse politiesamenwerking.

Deel: ' Frankrijk en Nederland verstevigen politiesamenwerking '
Lees ook