Productschappen Vee, Vlees en Eieren

nr.: 17datum: 23 februari 1999

Frans Bruijns naar etiketteringsproject

De PVE stellen een dezer dagen een projectgroep in voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de verplichte herkomstetikettering van rund en kalfsvlees (EKR). Deze verplichte etikettering gaat naar het zich laat aanzien immers per 1 januari 2000 in. Daarom wordt in de loop van 1999 wordt een grote Europese voorlichtingscampagne gestart, een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van dit project. De campagne zal worden voorbereid en uitgevoerd door het hoofd van de afdeling Communicatie, drs. Frans Bruins.

Vanwege het tijdsbeslag dat het etiketteringsproject zal vergen, is het niet mogelijk dit te combineren met zijn huidige functie. In goed overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, dat Frans Bruins bij de PVE gedetacheerd heeft, legt hij daarom per 1 maart as. zijn huidige functie neer.

Afdeling Communicatie

Per 1 maart as. zal de leiding van de afdeling Communicatie tijdelijk worden waargenomen door ir. Hans Katz.

Voor nadere informatie: drs. J. Jongerius, algemeen secretaris PVE, tel. (070) 340 92 78

Deel: ' Frans Bruijns naar etiketteringsproject '
Lees ook