Gemeente Etten-Leur

Frans Dikmans neemt afscheid van Brandweerkorps Etten-Leur

Met ingang van 1 oktober aanstaande beëindigt de heer F.C Dikmans zijn loopbaan bij de gemeente Etten-Leur, waar hij thans werkzaam is als brandweerofficier. Hij verlaat het brandweerkorps van Etten-Leur, na een werkzaamheid van ruim 32 jaar, in verband met vervroegde pensionering.

Ter gelegenheid van dit terugtreden is er een feestelijke afscheidsreceptie op donderdag 27 september aanstaande vanaf 20.30 uur in de Brandweerkazerne aan de Wipakker 8 te Etten-Leur.

Aanvankelijk was de heer Dikmans werkzaam in het bedrijfsleven en heeft hij de functie van chauffeur/brandwacht eerste klas bij de B.B. (Bescherming Bevolking) vervuld. Vervolgens kwam de heer Dikmans in mei 1969 in dienst van de gemeente Etten-Leur en werd hij benoemd tot aspirant-brandwacht. Thans is Frans Dikmans brandweer-officier bij de gemeentelijke Brandweer Etten-Leur en is hij mede verantwoordelijk voor het actueel houden van preventieactiviteiten en voor de uitvoering van het preventieactiviteitenplan. Tevens is hij betrokken bij het maken en actueel houden van calamiteitenplannen. Ook brengt hij brandveiligheidsadviezen uit in het kader van planologische ontwikkelingen, de bouw- en milieuregelgeving en voert hij controles uit in het kader van de brandveiligheidsvoorwaarden en op de naleving van de brandveiligheidsadviezen.

In zijn vrije tijd is Frans Dikmans actief bij de buurtvereniging DVO (bewoners omgeving Markt) en biljartvereniging BVS. Tevens is hij bijna 40 jaar lid van schutterij "St. Anna" te Molenschot en is hij al jarenlang behulpzaam bij de donoravonden van het plaatselijke Rode Kruis.

De heer Dikmans is zowel bij het gemeentebestuur als bij zijn collega's een gewaardeerde medewerker.

Deel: ' Frans Dikmans neemt afscheid van Brandweerkorps Etten-Leur '
Lees ook