Frans Gerechtshof maakt gehakt van betoog van Van Agt


AMSTERDAM, 20130509 -- Het Frans Gerechtshof van Versailles heeft een gerechtelijke uitspraak gedaan over de bouw van een tramlijn in Jeruzalem. Het Hof oordeelde dat Israël daarbij juist en verantwoordelijk heeft gehandeld, binnen de Haagse Conventies:

“De autoriteit van de wettelijke macht die in feite in handen werd gelegd van de bezetter, zal alle maatregelen treffen die hem ter beschikking zijn, om in zoverre dat mogelijk is, de openbare orde en veiligheid te herstellen, met inachtneming van, tenzij absoluut onmogelijk, de geldende wetgeving in het land.”

Het lijkt volkomen logisch, deze uitspraak dat een staat goed moet handelen voor alle burgers die onder zijn gezag staan (ongeacht geloof of ras). En er dus ook voor zorgen dat al die burgers over goed openbaar vervoer kunnen beschikken, waar dan ook. En dat dit volgens het internationaal recht is.

Deze logica wordt echter niet gedeeld door alle bekende Nederlandse anti-Israël activisten, zoals Gretta Duisenberg (Stop de Bezetting), Anja Meulenbelt en Harry van Bommel (SP). Zo schreef Harry van Bommel:

“De Haagse Tramweg Maatschappij is betrokken bij de illegale aanleg van een light rail verbinding in Oost Jeruzalem.” (1)

Het actiefst hierin was oud CDA-premier Dries van Agt, die zich er bijzonder over opwond dat een van de Franse bedrijven, Veolia, die betrokken was bij de aanleg van de tram, ook in Nederland zaken wilde doen. Hij protesteerde via twee paginagrote artikelen in dagblad De Gelderlander. Hij schreef:

“Wat Veolia daar doet, is het bieden van actieve medewerking aan internationaal gesproken volstrekt onrechtmatig gedrag.” Wegens deze schending van het ‘internationale recht’ zou Veolia in Nederland geboycot moeten worden. (2)

Likoed Nederland wees van Agt er destijds in een reactie in De Gelderlander op dat de tram niet strijdig was met het internationaal recht en dat deze juist ook ten goede kwam aan moslims en christenen in Jeruzalem. (3)

In een tegenartikel verwierp van Agt dat nogmaals scherp:

“Volgens de Geneefse verdragen van 1949, waarbij ook Nederland partij is, zijn alle staten, met inbegrip van decentrale organen als de Stadsregio, verplicht die verdragen te eerbiedigen en ook te doen eerbiedigen. Het inwilligen van een verzoek om een profijtelijke vervoersconcessie aan Veolia c.s. is met deze verplichting in strijd.” (4)

Het Hof van Versailles oordeelt daarentegen dat Israël juist volkomen heeft gehandeld volgens die Geneefse verdragen van 1949. Het Hof veroordeelde daarom de aanklager – de PLO – tot de gerechtskosten en tot een boete van 30.000 euro aan elk van de aangeklaagde partijen, waaronder Veolia. (5)

Mocht Van Agt de PLO tot deze rechtsgang hebben aangezet of daarin geadviseerd, dan heeft hij  ‘de Palestijnse zaak’ wel een ontzettend slechte dienst bewezen.

Van Agt heeft altijd zijn mond vol over het ‘internationaal recht’ waar het Israël betreft. Dit blijkt echter meer ingegeven door vijandigheid tegen Israël dan op juridische feiten gebaseerd. Dat is wel een heel trieste constatering voor een voormalig Minister van Justitie.

Noten 
  1. Kamervragen Harry van Bommel. NB Harry van Bommel had zich blijkbaar niet goed verdiept in de materie bij het stellen van deze Kamervragen, waardoor hij de Haagse Tramweg Maatschappij beschuldigde van ‘betrokkenheid bij illegaliteit’, terwijl die niets met de tram in Jeruzalem te maken had.
  2. Interview met Van Agt in De Gelderlander, 25 juni 2011. 
  3. Opinie artikel van Likoed Nederland in De Gelderlander, 2 juli 2011. 
  4. Opinie artikel van Van Agt in  De Gelderlander, 15 juli 2011.
  5. De uitspraak van het Gerechtshof van Versailles (Franstalig).


Deel: ' "Frans Gerechtshof maakt gehakt van actie tegen Veolia" '
Lees ook