Gemeente Haarlem

Haarlem beschikt over een breed cultuuraanbod en een historische stadskern. In de Toekomstvisie Haarlem 2000-2010 groeien toerisme en cultuur uit tot één van de drie ontwikkelingspijlers van de stad. Inzetten op het versterken van de culturele wervingskracht van de stad vormt een nieuwe en veelbelovende ontwikkeling. De komende jaren wil Haarlem daarmee de stad een nieuwe impuls geven. Het Frans Halsmuseum is één van de belangrijke culturele instellingen die het gezicht van de stad bepalen. Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige directeur ontstaat de vacature van

Directeur Frans Halsmuseum m/v

Het Frans Halsmuseum, Museum van de Gouden Eeuw, geniet internationale bekendheid, met name vanwege zijn beroemde schilderijenverzameling uit de 16e en 17e eeuw. Ook oude kunstnijverheid en een stadshistorische verzameling behoren tot de inventaris van een unieke en sfeervolle behuizing, die tot de grote toeristische trekpleisters van Haarlem gerekend wordt. De grote verzameling moderne en eigentijdse kunst wordt binnenkort verhuisd naar de Hallen voor Moderne Kunst (Vleeshal en Verweyhal) om daar meer publieke aandacht te genereren, middels de ontwikkeling van een afwisselend en vernieuwend presentatie- en aankoopbeleid. Het museum is een gemeentelijke instelling en ressorteert onder de sector Educatie, Sport, Recreatie en Cultuur. Deze sector stuurt mede het financiële en personele beleid aan.

In het museum zijn 40 medewerkers werkzaam, vooralsnog georganiseerd in drie stafafdelingen, vertegenwoordigd in een managementteam dat in nauwe samenwerking met de directeur opereert.

Functie-eisen
:

* Hij/zij beschikt over museale managementervaring, heeft een duidelijke affiniteit met moderne en eigentijdse kunst en staat open voor ontwikkelingen op dit gebied;


* heeft een academisch werk- en denkniveau en is bij voorkeur kunsthistorisch opgeleid;


* beschikt over een eigen visie, kan deze overbrengen, maar heeft ook relativeringsvermogen. Affiniteit met de verzameling en het behoud en beheer daarvan, ook in relatie tot de moderne informatietechnologie, is evident;


* beschikt over een breed, zo mogelijk internationaal, netwerk en heeft ervaring in het samenwerken met diverse overheden;


* heeft ervaring met sponsor- en subsidiewerving, is representatief, en spreekt en schrijft moderne talen.

staat open voor de cultuurhistorische aspecten van het museum, is publiciteits- en publieksgevoelig en hecht grote waarde aan interne communicatie en externe kennisoverdracht;


* onderkent het belang van een grote en bloeiende vrijwilligersorganisatie, de Vereniging van Vrienden van het Frans Halsmuseum, die voor een deel binnen het museum werkzaam is.

Honorering:

Circa ¦ 140.000,-- op jaarbasis.

Ook degenen, die van mening zijn, dat zij een geschikte kandidaat voor deze functie weten, wordt uitdrukkelijk verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken aan onderstaand adres.

Informatie:

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de huidige directeur Dr. D.P. Snoep, telefoon 023-5115782, dan wel bij de directeur van de sector ESRC H. Moné tel. 023-5115615.

Sollicitaties:

Schriftelijke sollicitaties voor 22 december 1999 richten aan

De directeur van de sector ESRC

De heer H. Moné

Postbus 3333

2001 DH Haarlem

Deel: ' Frans Halsmuseum zoekt nieuwe directeur '
Lees ook