Tweede Kamer der Staten Generaal

De heer Frans Weisglas tijdelijk Voorzitter Tweede Kamer

In verband met haar benoeming tot voorzitter van de fractie van de Partij van de Arbeid heeft mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven besloten het ambt van Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal neer te leggen. Volgens de bepalingen van het Reglement van Orde treedt de eerste ondervoorzitter, de heer Frans Weisglas (VVD), met ingang van heden als tijdelijk Voorzitter van de Tweede Kamer op.

Met vriendelijke groet,

Britta Adema
Voorlichting Tweede Kamer

https://www.tweede-kamer.nl
voorlichting@tk.parlement.nl
Tel.: 070-3183040

Deel: ' Frans Weisglas tijdelijk Voorzitter Tweede Kamer '
Lees ook