Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Franse ambassadeur opent nieuwe postdoctorale opleiding voor Frankrijkspecialisten

Persbericht

Op 8 januari 1999 zal de Franse ambassadeur de nieuwe postdoctorale opleiding voor Frankrijkspecialisten openen. De opleiding is bestemd voor excellente afgestudeerden van letterenfaculteiten, juristen en economen die hun vakkennis willen uitbreiden in relatie tot Frankrijk. De opleiding wordt verzorgd door de Universiteit Leiden en de Université Charles de Gaulle - Lille 3.

De opleiding heet ‘La France en perspective: économie, droit, culture’ en bestaat uit ‘séminaires’ (master classes) in de vakken economie, recht en cultuur. Deze zullen worden verzorgd door vooraanstaande Franse wetenschappers die daarvoor naar Leiden komen. De deelnemers volgen ook een stage bij een Frans bedrijf, bij voorkeur in Frankrijk. Daarnaast krijgen zij onderwijs in de ‘rhétorique française’ (de typisch Franse manier om teksten te structureren en te argumenteren), en in internationale betrekkingen, met name tussen Frankrijk en Nederland. Zij sluiten de opleiding af met een scriptie. Om te worden toegelaten moet men zeer goede studieresultaten hebben behaald en goed Frans kunnen spreken en schrijven. Degenen die het programma met succes doorlopen, ontvangen een diploma van het type DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialistes) van de Université Charles de Gaulle - Lille 3, en een certificaat van de Universiteit Leiden.

De Franse ambassadeur in Nederland, M. Bernard de Montferrand, zal de opening verrichten door het uitspreken van een rede. Ook zullen op 8 januari de president van de universiteit van Lille, prof. G. Losfeld, en de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, drs. L.E.H. Vredevoogd, het woord voeren.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 8 januari 1999, van 14.30 - 15.15 uur, in zaal 8 van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

Meer informatie:

Dr. P. Bogaards

Secretariaat La France en perspective, telefoon 071 - 527 2778 e-mail: bogaards@rullet.leidenuniv.nl

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie
Tel. 071-5273282 / Email / 04 januari 1999, 15:33 uur

Deel: ' Franse ambassadeur opent opleiding Frankrijkspecialisten '
Lees ook