Provincie Overijssel

Jan Franssen:

Zonder bibliotheek geen kennissamenleving. Onder deze noemer roept Jan Franssen het kabinet op om te investeren in de openbare bibliotheek. De voorzitter van de Stuurgroep Bibliotheken doet deze oproep tijdens een bijeenkomst voor provinciale gedeputeerden cultuur in het provinciehuis te Zwolle op vrijdag 31 januari 2003.

De ex-burgemeester van Zwolle en huidig Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland daagt het kabinet uit hem uit te leggen waarom de bibliotheek niet wordt genoemd als basis van onze kennissamenleving. Waarom er niet meer wordt geïnvesteerd in de meest gebruikte publieksvoorziening van Nederland?

Bijna 4,5 miljoen leden kent de openbare bibliotheek in Nederland. Dat is bijvoorbeeld meer dan de 3,75 miljoen van de ANWB of de 1 miljoen van de KNVB. De bibliotheek is van vitaal belang voor Nederland. Meer dan de helft van alle Nederlanders boven de dertien jaar maakt gebruik van de bibliotheek (bron: Summo 2001).

De bibliotheek is immers al lang niet meer een instituut met alleen een traditionele uitleenfunctie. Bibliotheken zijn het knooppunt van de culturele, educatieve en sociale infrastructuur. Dankzij haar fijnmazige verspreiding, kan iedereen lopend of fietsend de bibliotheek bereiken.

In grote stadswijken of kleine dorpen vervult de bibliotheek steeds vaker een sociale functie. Denk aan het Overijsselse Kulturhus, waarvan de bibliotheek de spil vormt. Bibliotheken zijn onmisbaar bij de kennisoverdracht van maatschappelijke en overheidsinformatie. Bovendien zijn bibliotheken dankbare partners voor het onderwijs.

De staatssecretaris van OC&W, de heer Van Leeuwen, gaf onlangs een positief advies aan de ontwikkelingen in Overijssel. Waarom is de minister zo enthousiast over Overijssel?, vraagt gedeputeerde Kristen zich af. Ik denk omdat wij al enige jaren bezig zijn met de inhoudelijke vormgeving van de vernieuwingsslag in het bibliotheekwerk. Gedeputeerde Kristen vertelt op de bijeenkomst hoe in Overijssel de bibliotheekvernieuwing in gang is gezet.

Bron: Bonnie van der Meer, telefoon 038 425 14 16


© 31-01-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' Franssen roept kabinet op te investeren in openbare bibliotheek '
Lees ook