Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Fraude-analyse zorgsector

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Z/VU-2358282

14 februari 2003

Tijdens het debat over de fraude in de zorgsector op 5 februari 2003 heb ik u toegezegd u te informeren over de opdracht voor een fraude-risicoanalyse in de zorgsector.
Conform deze toezegging zend ik u hierbij de opdracht, die ik met bijgaande brief heb gegeven aan het College van toezicht op de zorgverzekeringen, het College tarieven gezondheidszorg, ten behoeve van onderzoek door FIOD/ECD, en aan de Auditdienst van het ministerie van VWS, toe.

Tevens voeg ik hierbij een afschrift van mijn brief van heden aan de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Met deze brief geef ik uitvoering aan mijn toezegging om ZN nadere informatie te vragen als vervolg op het onderzoek Reden tot zorg .

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mr. A.J. de Geus

Afschrift van brieven over fraude-analyse zorgsector 1. Afschrift van brieven over fraude-analyse zorgsector Kamerstuk, 14-2-2003

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19170 .

Deel: ' Fraude-analyse zorgsector '
Lees ook