Centrale Raad van Beroep Utrecht

Fraude met parkeerkaarten aan te merken als plichtsverzuim; ontslag niet oevenredig zwaar

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 17-07-2002

Het bestuursorgaan is niet gebonden aan het oordeel van de politie dat er onvoldoende bewijs is dat betrokkene heeft geknoeid met parkeerdagkaarten, maar is gerechtigd een zelfstandig oordeel te vormen over de vraag of betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Dit plichtsverzuim is naar het oordeel van de Raad genoegzaam komen vast te staan. Dit plichtsverzuim viel betrokkene ook toe te rekenen en het ontslag is niet onevenredig zwaar.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE5029
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Fraude met parkeerkaarten aan te merken als plichtsverzuim; ontslag .. '
Lees ook