Verbond van verzekeraars

Fraudepreventiesysteem tien miljoen maal geraadpleegd

Het centraal toegankelijke Verificatie Informatie Systeem, kortweg VIS genoemd, is vorige week voor de tienmiljoenste keer geraadpleegd. Doel van het fraudepreventiesysteem is bij te dragen aan de bestrijding van fraude met ongeldige identiteitsdocumenten.

Het VIS is tien jaar geleden ontstaan als samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Banken, het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Het systeem biedt aangesloten organisaties, waaronder financiële instellingen en andere organisaties uit de publieke en de private sector, informatie over gestolen, vermiste of anderszins als ongeldig geregistreerde documenten, zoals paspoorten, visa en rijbewijzen.

Ook informatie uit buitenland
De BKR zorgt ervoor dat het systeem toegankelijk is voor de deelnemers, die via de computer binnen enkele seconden kunnen nagaan of een bepaald document als ongeldig te boek staat of niet. Overigens kan naast de geldigheid van Nederlandse documenten ook informatie worden opgevraagd over ongeveer 5,7 miljoen ongeldige documenten uit 182 landen. En dankzij de doorschakeling naar het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietsencertificatenregister biedt het VIS ook toegang tot de nummers van ongeldige Nederlandse rijbewijzen.

Iedere vier seconden
Het VIS wordt gevoed met gegevens van het KLPD, terwijl de BKR de gegevensdistributie verzorgt en pogingen tot fraude terugmeldt aan het KLPD ten behoeve van de opsporingsinstanties. Volgens de Stichting BKR wordt het VIS iedere vier seconden geraadpleegd. Omgerekend komt dat erop neer dat het systeem in het afgelopen jaar meer dan 2,2 miljoen keer werd geraadpleegd en dat is ruim twintig procent meer dan het jaar daarvoor. In zon 32.000 gevallen bleek een opgevraagd document ongeldig te zijn. Inmiddels kan het VIS vanaf ongeveer 8.500 locaties in Nederland worden geraadpleegd. De Stichting BKR verwacht dat de twintigmiljoenste toetsing over drie jaar plaatsvindt.

Bondig, september 2001

Ga een pagina terug

Deel: ' Fraudepreventiesysteem tien miljoen maal geraadpleegd '
Lees ook