NUMERANDO

Freemester, het werkritme van de volgende eeuw

Op de drempel van de volgende eeuw heeft een onderneming uit Amersfoort een heel nieuw werkritme ontwikkeld. Geheel passend bij onze tijd waarin naast materiële zaken juist steeds meer niet-materiële overwegingen een rol spelen bij het aanvaarden van een baan. Met name het wat hoger opgeleide personeel heeft voldoende vertrouwen in zijn of haar employability, en kan bij een nieuwe werkgever flinke eisen stellen. Aan de keerzijde van dezelfde medaille is het voor werkgevers vaak lastig om goed opgeleid personeel te werven en binnen de gelederen te houden. Numerando de detacheerder van actuarieel personeel speelt daarop in met een nieuw concept voor arbeidsvoorwaarden: het Freemester.

Vier maanden vrij
Aan de basis van het Freemester staat een vast dienstverband, met een brancheconform salaris. Daarbij horen ook de vanzelfsprekende lease-auto en 13e maand. Het nieuwe zit in de flexibele werkperiode. Na een aantal maanden gewerkt te hebben volgt het zogenaamde Freemester. Een langere periode vrije tijd, gerelateerd aan de gewerkte tijd in een verhouding van 3:1. Dus wie bijvoorbeeld gedetacheerd is op een project van 6 maanden, heeft vervolgens 2 maanden vrij, of na 9 maanden 3 maanden vrij, na 12 maanden 4 maanden Freemester. Zoals de tijdsduur van projecten verschilt, zo verschilt ook de vrije tijd die daarop volgt.

Secundaire voorwaarden
Ook tijdens de gedetacheerde periode kan de werknemer vakantiedagen opnemen, maar die zijn in aantal beperkt. De overige secundaire arbeidsvoorwaarden zijn door de werknemer zelf flexibel in te delen. Een percentage van het bruto salaris is daarvoor gereserveerd, maar waar het accent ligt in de besteding ervan, wordt dus naar individuele voorkeuren bepaald. Vindt een werknemer de Freemester periode te lang en wil hij al eerder weer aan de slag, dan wordt de 'dubbele' tijd ook dubbel uitbetaald.

Branche
Het concept geldt vooralsnog alleen bij de branche waarin Numerando opereert: het detacheren van actuarieel personeel. Maar directeur Lex Versteeg verwacht dat andere bedrijfstakken het Freemester spoedig zullen overnemen: 'Als je ziet in welke bochten IT bedrijven zich moeten wringen om aan personeel te komen, de bomen lijken tot in de hemel te groeien. Maar of je daarmee ook goede en gemotiveerde mensen werft? Vrije tijd in een flexibel patroon, in combinatie met een vast dienstverband, dat sluit veel beter aan bij de wensen van moderne werknemers. Ik noem het zelf graag 'Freelancen in vaste dienst'. Vrijheid en zekerheid, daar gaat het om.'

Voor meer informatie bellen belangstellende kandidaten naar Evelien Bonte van Kompaan: (055) 521 84 84

Einde bericht

Deel: ' Freemester Het werkritme van de volgende eeuw '
Lees ook