Ingezonden persbericht

Freya hekelt publiciteit IVF-kinderen en netvlieskanker

WIJCHEN, 20030207 -- Freya, de Nederlandse patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek , hekelt de recente berichtgeving over de verhoogde kans die IVF-kinderen zouden hebben op retinoblastoom (een zeldzame vorm van netvlieskanker). De stelligheid uit de berichten ontbrak in het originele artikel in 'The Lancet'(zie www.freya.nl). De auteurs nuanceren daarin hun bevindingen . Niet onderzocht is of de ziekte door de IVF-procedure zelf is veroorzaakt, het is mogelijk dat de constatering op toevalligheid berust. Nader onderzoek is noodzakelijk. Retinoblastoom is een zeldzame ziekte (slechts 12 nieuwe gevallen per jaar in Nederland). Jaarlijks worden 200.000 kinderen geboren, waarvan 3600 door middel van IVF of ICSI zijn ontstaan.

De betreffende onderzoekers hebben een brief geschreven aan IVF-ouders en patiënten die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan (zie www.freya.nl onder nieuws), waaruit blijkt dat de onderzoekers zich bewust zijn van de gevolgen die het voor patiënten kan hebben. Men stelt deze patiënten gerust door duidelijk te melden wat er aan de hand is. Ook het artikel van dr. Kees Jansen op de website www.ivf.nl is verhelderend. Freya betreurt het zeer dat deze nuancering ontbrak in de eerdere berichtgeving, waardoor veel onrust is ontstaan bij mensen die met IVF bezig zijn, of via IVF een kind hebben gekregen. Als patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek heeft Freya de afgelopen week veel mensen moeten geruststellen en vragen moeten beantwoorden die in de media onbeantwoord zijn gebleven.

Geconfronteerd te worden met vruchtbaarheidsproblemen is zwaar; heftige emoties spelen een grote rol. Het idee te falen in het vermogen om kinderen te krijgen kan grote sporen nala-ten. Dat men de weg van vruchtbaarheidsbehandelingen moet bewandelen, terwijl bij anderen de vervulling van hun kinderwens 'vanzelf' gaat, geeft veel onzekerheid. Paren die kiezen voor IVF willen graag een gezond kind. Een wens die iedereen heeft die aan kinderen begint. Als berichten in het nieuws suggereren dat men een verkeerde keuze heeft gemaakt met de keu-ze voor een IVF-behandeling, kunnen wanhoop, angst en boosheid toeslaan. Op publiciteit die de onzekerheid onnodig vergroot zit niemand te wachten.

Noot voor redacties:

Zoekwoorden:

Deel: ' Freya hekelt publiciteit IVF-kinderen en netvlieskanker '
Lees ook