Provincie Friesland

Persberichten


84.012,50 voor jachtbouwproject vacuüminjectie vezelversterkende kunststoffen

Gedeputeerde Staten van Fryslân zullen aan de Statencommissie Algemene & Economische Zaken voorstellen om een maximale subsidie van 84.012,50 beschikbaar te stellen voor een pilot/demonstratieproject waarbij met behulp van een gesloten malmethode glasvezelversterkende polyester- of epoxyproducten (bootrompen) gemaakt kunnen worden. Bij deze zogenaamde vacuümfolie-injectietechniek treden de gebruikelijke emissies van vluchtige koolwaterstoffen niet meer op. Naast een milieuvriendelijkere productie levert deze techniek ook direct betere arbeidsomstandigheden op. Het project is erop gericht om de jachtbouw in Fryslân te stimuleren om gebruik te maken van deze milieuvriendelijkere productietechniek. Het project is een samenwerkingsverband tussen een groep kunststof jacht- en bootbouwers, het Technologie Centrum Noord Nederland (TCN) en het onderzoeksbureau TNO.

Voordelen
De techniek wordt al door grote bedrijven gebruikt. Nieuw voor Fryslân is dat er nu ook kleine bedrijven van deze techniek gebruik kunnen maken. Naast een milieuvriendelijkere productie zullen de arbeidsomstandigheden voor het personeel sterk verbeteren omdat er geen emissies van vluchtige koolwaterstoffen uit polyesterharsen meer optreden. De nieuwe productietechniek kan ook een aanzienlijk efficiencyvoordeel met zich meebrengen doordat er sneller geproduceerd kan worden, de energiekosten af kunnen nemen en doordat er op materiaal en manuren bespaard kan worden.

Kader
Het project past uitstekend binnen het Sociaal Economisch Beleidsplan (SEB) van Fryslân. Eén van de speerpunten uit dat plan is het voeren van actief technologiebeleid, gericht op het stimuleren van vernieuwende initiatieven en het vergroten van de beschikbaarheid van technologische kennis voor bedrijven. De provincie Fryslân zet hier met name in noordelijk verband actief op in. Het noordelijke technologiebeleid richt zich op acht kansrijke sectoren, waarvan de maritieme sector één is. De provincie Groningen fungeert als trekker voor de scheepsbouw, terwijl Fryslân dit voor de jachtbouw doet.

Nummer: 157
Datum: 7 september 1999

Deel: ' Fries geld voor project vezelversterkende kunststoffen '
Lees ook