provincie friesland

datum: 4 januari 2013

fries mediafonds start dit voorjaar

journalisten en mediabedrijven kunnen dit voorjaar aanvragen indienen voor het fries mediafonds. fryslân is de eerst provincie met een eigen mediafonds. er is dit jaar 100.000 euro beschikbaar voor vernieuwing van de media en voor journalistiek onderzoek. commissaris van de koningin john jorritsma heeft dit vanmiddag bekendgemaakt.

met het fries mediafonds willen gedeputeerde staten de kwaliteit en de diversiteit van de media in fryslân stimuleren. goed functionerende media zijn van belang om de overheid scherp te houden, inwoners te informeren en om voor binding in een regio te zorgen.

door de opkomst van internet en sociale media staan klassieke verdienmodellen onder druk. het mediafonds kan meehelpen om nieuwe wegen in te slaan, zowel wat betreft nieuwe technieken als wat betreft samenwerking. voor innovatieve projecten is 70.000 euro beschikbaar.

voor onderzoeksjournalistiek ligt 30.000 euro klaar. in aanmerking hiervoor komen onderzoeksvoorstellen die de kennis over de friese samenleving vergroten. onderwerpen kunnen liggen op het terrein van de kwaliteit van de leefomgeving, regionale (kennis)economie, meertaligheid en fries, cultuur, duurzaamheid of infrastructuur.

er komt een onafhankelijke commissie die gs adviseert welke aanvragen voor een bijdrage in aanmerking komen. het publiceren en openstellen van de regeling kan zodra provinciale staten ermee hebben ingestemd. het mediafonds is geagendeerd voor de statenvergadering van 27 februari.

het fonds is gericht op initiatieven die een zo groot mogelijk publiek in fryslân bereiken. ook voor zowel 2014 als 2015 is 100.000 euro beschikbaar.

de bijbehorende regeling kunt u downloaden op www.fryslan.nl.

Deel: ' Fries Mediafonds van start in voorjaar 2013 '


Lees ook