Provincie Friesland

Persberichten

Provinciale aanpak overlast fa. Oldenburger

De Provincie Fryslan heeft vorige week bemiddeld tussen de fa. Oldenburger in Leeuwarden en nv Afvalsturing Friesland. Er werd een financiële regeling getroffen voor de stortkosten (geschat op 260.000,-), waardoor een partij broeiend afval toch kon worden afgevoerd naar de stortplaats De Wierde bij Oudehaske.

Vorige week dinsdag werd geconstateerd dat op het terrein aan de Newtonweg in de Friese hoofdstad een restpartij bouw- en sloopafval broeide en voor (rook)overlast zorgde. De brandweer vond daarom dat deze berg moest worden afgevoerd. Afvalsturing Friesland weigerde echter dit materiaal van de fa. Oldenburger te accepteren op De Wierde, omdat deze firma een betalingsachterstand heeft. Er dreigde een impasse. Door de bemiddelende rol van de Provincie, als bevoegd gezag, kon dat worden voorkomen.

In totaal gaat het om ongeveer 2000 ton restafval. Vanaf zaterdag is hiervan al een flink deel afgevoerd door de fa. Oldenburger en het lijkt erop dat de klus vandaag geklaard zal zijn. De Provincie houdt toezicht bij de afvoer.

Het scheepvaartverkeer werd eind vorige week door provinciale scheepvaartinspectie geattendeerd op de overlast veroorzaakt door de bluswerkzaamheden en de aanwezigheid van een oliescherm in het Van Harinxmakanaal. Deze beperking duurde tot gistermiddag. De scheepvaart kan inmiddels ongehinderd doorvaren.

Nummer: 146
Datum: 14 juli 1999

Deel: ' Friese Provinciale aanpak overlast afval fa. Oldenburger '
Lees ook