Provincie Friesland

Persberichten

f 18.800,- voor onderzoeksproject waterbeheer buitenland

Gedeputeerde Staten hebben vandaag een bijdrage van 18.800,- aan het Cartesius Instituut toegekend. Het instituut zal onderzoek doen naar de voorwaarden voor het verwerven van duurzame watermanagementprojecten in het buitenland. Met het onderzoek krijgt het Friese bedrijfsleven meer kennis over buitenlandse afzetmarkten en netwerken tot zijn beschikking.

Het onderzoeksproject past in het provinciale beleid op het gebied van watertechnologie en economie. In de beleidsvisie Veranderen om te Behouden, het plan van aanpak EMT (Economie, Milieu en Technologie) en het collegeprogramma 1999-2003 zijn milieutechnologie en in het bijzonder watertechnologie tot speerpunten van het provinciale beleid benoemd. Samenwerking in buitenlandse projecten is één van de instrumenten waarmee de positie van het Friese watertechnologiecluster kan worden versterkt. De Provincie heeft hierin de rol van aanjager.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u kontakt opnemen met het Informatiecentrum van de provincie Fryslân

Nummer: 148
Datum: 20 juli 1999

Deel: ' Friese subsidie voor onderzoek waterbeheer in het buitenland '
Lees ook