11 februari 2000

Persbericht

Friese toneelavond
Een Fries toneelstuk in de regio Utrecht, voor iedereen die de Friese taal verstaat. De toneelclub van de Friese vereniging uit Amsterdam voert "Om it libben fan Lyfke" op.

De vereniging "Selskip Fryslân" in Utrecht organiseert deze avond op vrijdag 11 februari 2000 in Zalenverhuur Utrecht-zuid, Amaliadwarsstraat 2d (Rivierenwijk), Utrecht. De avond begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij J.P. Bergmans (tel.0347-320093)

Deel: ' Friese toneelavond met "Om it libben fan Lyfke" in Utrecht '


Lees ook