Provincie Friesland

Persberichten

Friese waddeneilanden verhogen koopprijsgegevens woningen

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben ingestemd met een verhoging van de koopprijsgrens voor huizen op de Friese waddeneilanden. Het voorstel tot verhoging was ingediend door het Overlegorgaan Waddeneilanden (OOW ).
De gemeentebesturen van de Waddeneilanden willen het aanbod van koopwoningen toegankelijker maken voor eilanders en mensen met een maatschappelijk economische binding met het eiland. Om dat te bereiken willen ze de koopprijsgrens verhogen van 3 naar 6 ton. De huisvestingswet schrijft voor dat GS met deze verandering van de gemeentelijke huisvestingsverordening moeten instemmen. Nu GS akkoord zijn kunnen de gemeenten hun huisvestingsverordening daadwerkelijk aanpassen.
Voor de eilander aspirant-huizenkopers is het moeilijk om aan een betaalbare koopwoning te komen. Steeds meer huizen gaan over in handen van niet-eilanders. Om de eigen huizenmarkt beter te kunnen beheersen wilden de gemeentebesturen een koopgrens instellen van zes ton. Dat betekent dat een koper met maatschappelijk-economische binding met het eiland een huis tot die prijs vrij kan kopen. Een gegadigde van buiten de eilanden moet voor een huis in die prijsklasse bij de gemeenten eerst een aanvraag indienen voor een huisvestingsvergunning. Op die manier hebben de gemeenten meer grip op aan wie een huis wordt toegewezen. Door eilanders een voorrangspositie te geven bij het kopen van een huis, hopen de gemeenten meer doorstroming te creëren op de eilander huizenmarkt. De achterliggende gedachte is dat mensen die een koopwoning aanschaffen ook een (vaak goedkopere) woning vrijmaken die weer geschikt is voor starters.
Het verhogen van de koopgrens geldt tot nu toe alleen voor de Friese waddeneilanden. Ook in Noord-Holland is het voorstel in overweging betreffendeTexel. Wanneer de provincie Noord-Holland hierover gaat besluiten was met het uitgaan van dit persbericht nog niet bekend.

Nummer: 207
Datum: 16 november 1999

Deel: ' Friese waddeneilanden verhogen koopprijsgegevens woningen '
Lees ook