Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 44
Datum: 05-02-03

Zorginstellingen omschrijven producten voor
zorg aan huis

De Vereniging Zorginstellingen Friesland ontvangt een provinciale subsidie van maximaal E 72.530 voor het project 'Extramuraal vertaald'. Het project moet een duidelijke productomschrijving opleveren voor producten die nodig zijn om ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten wonen.

Extramurale zorg is zorg voor mensen die in plaats van in een verzorgings- of verpleegtehuis thuis worden verzorgd. Voorbeelden van producten van deze zorg zijn voorlichting, verpleegzorg thuis en terminale zorg thuis, maar ook tuinonderhoud en sociaal culturele activiteiten. De laatste jaren is het aantal producten flink gegroeid.

In het project Extramuraal Vertaald formuleren managers van de Friese Verzorgings- en verpleegtehuizen heldere en eenduidige criteria voor de zorgproducten. Hiermee krijgt iedereen inzicht in het zorgaanbod van de instellingen. Ook maken ze afspraken over de kwaliteit waar de zorgproducten aan moeten voldoen. Bij elkaar vormt dit straks een basis voor het bepalen van de kostprijzen.


---- --

Deel: ' Friese zorginstellingen omschrijven producten voor zorg aan huis '
Lees ook