Provincie Friesland

Persberichten

f 105.000,- voor computerproject

Gedeputeerde Staten hebben een eenmalige subsidie van 105.000,- toegekend aan het pilot-project "computergebruik door verstandelijk gehandicapten". De subsidie is aangevraagd door het KinderDagCentrum (KDC) 't Kampke in Leeuwarden.

Het pilot-project
Met aangepaste computers is het mogelijk, dat de kinderen van 't Kampke, die een lichamelijke en/of verstandelijke handicap hebben, beter kunnen communiceren met de begeleiders (op 't Kampke) en de ouders (thuis). Hiervoor zijn speciale computermuizen nodig (zo groot als een bal), touchscreens en aangepaste software. De kinderen kunnen zo door middel van pictogrammen en foto's op het computerscherm communiceren. Daarnaast wordt het gebruik van de spieren bevorderd, doordat de computer(muis) bediend moet worden en wordt de computer ingezet als educatief hulpmiddel.

Subsidie
De bijdrage van de Provincie is aangevraagd voor de aanschaf van 5 computerconfiguraties, de speciale software en het inhuren van trainers voor het leren gebruiken van het programma. De computer wordt nog beperkt ingezet als leermiddel: Gedeputeerde Staten vinden dit pilot-project een volgende stap in de goede richting.

Deel: ' Friesland 105.000,- voor computerproject '
Lees ook