Provincie Friesland

Persberichten

F 125.000,- voor ecologische woonwijk in Grou

Voor het project Meinga II in Grou is subsidie aangevraagd. Gedeputeerde Staten hebben vandaag hiervoor een bedrag van 125.000,- toegekend. Deze is bedoeld voor het plaatsen van zonne-energiecellen op de daken van woningen (zogeheten 'photo-voltaïsche cellen').

Meinga II is een ecologische woonwijk in Grou, waar 25 zogeheten nul-energie-woningen gebouwd worden. Deze huizen krijgen geen gasaansluiting, maar maken gebruik van zonne-energie en aardwarmte. Daarnaast wordt er in de wijk een grijswatercircuit aangelegd waarmee water hergebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het sproeien van de tuin of het spoelen van het toilet. Ook wordt het afvalwater biologisch gezuiverd door een zogeheten helofytenfilter (een bodem van een rietveld).

De provinciale bijdrage komt uit het Economie-Milieu-Technologiefonds (EMT). Criteria voor bijdragen uit dit fonds zijn o.a. dat het om iets nieuws moet gaan, dat er sprake moet zijn van een milieurendement èn dat het project van (economisch) belang voor Fryslân is.

Zoekwoorden:

Deel: ' Friesland 125.000,- voor ecologische woonwijk in Grou '
Lees ook