KAS-Associatie

Persbericht 17 september 2001

Melding krachtens de Wet melding zeggenschap

KAS-Associatie N.V. maakt bekend dat zij van Friesland Bank N.V., Zuiderstraat 1, 8911 BN Leeuwarden, bericht heeft ontvangen dat de Vereniging Friesland Bank een kapitaalbelang in de KAS-Associatie houdt van 5,02%.

Deze bekendmaking is niet een openbaarmaking van een door de Stichting Toezicht Effectenverkeer gecontroleerde melding uit hoofde van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996.

Profiel KAS-Associatie
De krachtig groeiende KAS-Associatie is een solide en gespecialiseerde Europese bank voor effectendiensten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Friesland bank heeft een belang van 5,02% in KAS-Associatie '
Lees ook