PERSBERICHT

8 oktober 1998

Friesland Coberco verkoopt
activiteiten in Peru aan Gloria

Friesland International, een werkmaatschappij van Friesland Coberco Dairy Foods, verkoopt per 7 oktober de productie- en verkoopactiviteiten van Friesland Peru aan Gloria SA. Gloria is marktleider op de zuivelmarkt in Peru en aan de beurs in Peru genoteerd. Gloria neemt alle activa over. De merken Bella Holandesa en Yomost zullen voor een periode van minimaal tien jaar door Gloria in Peru geproduceerd en verkocht worden. De merken blijven eigendom van Friesland International. Alle 145 betrokken werknemers van Friesland Peru worden overgenomen door Gloria.

De activiteiten in Peru waren sinds de start begin 1998 verliesgevend als gevolg van sterke prijsconcurrentie en verslechtering van de economische situatie in Peru. De verkoop van de activa in Peru maar het behoud van de merken draagt bij aan de doelstelling van Friesland International te komen tot winstmaximalisatie op basis van sterke merkenposities.

Deel: ' Friesland Coberco verkoopt activiteiten in Peru aan Gloria '
Lees ook