Provincie Friesland

Persberichten

Drie aanvragen vanuit Projectengeld natuur- en landschap 1999 gehonoreerd

Gedeputeerde Staten hebben uit het potje Projectengeld natuur- en landschap 1999 subsidies toegekend aan de volgende instanties:


* Stichting Wrâldfrucht 24.400,-. De stichting gaat de subsidie gebruiken om bedrijfsnatuurplannen op te stellen voor telers van klein fruit (bessen, aardbeien e.d.). De provincie kent in deze branche ongeveer dertig kleinschalige bedrijven, die bij het toekennen van subsidies meestal over het hoofd worden gezien. Eén van de onderdelen van een bedrijfsnatuurplan kan zijn het planten van hagen om de wind tegen te houden. Het is in het kader van de subsidie dan de bedoeling dat de hagen aansluiten op het bestaande landschap en daarin niet uit de toon vallen.


* Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (NLTO) 13.000,-. Met dit geld wordt een kadercursus voor leden van milieucorporaties van vier dagen opgesteld. In Fryslân zijn dertien van dergelijke corporaties actief. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de volgende vragen: Wat kun je met een milieucorporatie, hoe werkt het, welke statuten heb je nodig. Kortom, de interne en externe organisatie.


* Agrarische Jongeren Friesland (AJF) 22.400,-. De AJF gaat met deze subsidie een bewustwordingsproces onder hun leden op gang brengen rond de mogelijkheden en onmogelijkheden van agrarisch natuurbeheer. Allereerst oriënteert een studiegroep uit de AJF zich op het onderwerp agrarisch natuurbeheer om daar vervolgens op hun eigen bedrijf vorm aan te geven. Vervolgens willen zij hun kennis via hun afdelingen verspreiden. Zij willen dit doen
door middel van nieuwsbrieven, excursies, afdelingsavonden en enquêtes.

Nummer: 159
Datum: 7 september 1999

Deel: ' Friesland honoreert aanvragen natuur- en landschap 1999 '
Lees ook