Provincie Friesland

Provincie Fryslân maakt 2 miljoen euro vrij voor een evenwichtige woningmarkt

De provincie Fryslân streeft naar een evenwichtige toekomstige woningmarkt, waarin vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Met eigen provinciaal beleid in afstemming met en ter aanvulling op het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wil de provincie anticiperen op de toekomstige herstructureringsopgave en transformatiebehoefte in 2010 op de Friese woningmarkt. Voor dit beleid trekt de provincie tot 2006 twee miljoen euro uit. Lês fierder 3 july 2002
Laatste wijziging: 03-07-2002 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' Friesland maakt 2 miljoen vrij voor een evenwichtige woningmarkt '
Lees ook