Provincie Friesland

Kennisgevingen

Uitvoering landinrichtingsplan herinrichting Jistrum

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij besloten hebben tot vaststelling en uitvoering van het landinrichtingsplan voor de herinrichting Jistrum.

Hierop heeft het besluit van 16 december 1999, MO-99-131866, afdeling Landelijk Gebied, betrekking.

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Deel: ' Friesland stelt herinrichtingsplan Jistrum vast '
Lees ook