Provincie Friesland

Persberichten

Provincie subsidieert onderhoud 'Amerikaanse' Windmolens

Eigenaren van zgn. 'Amerikaanse' windmolens kunnen aanspraak maken op de reeds bestaande provinciale regeling voor onderhoudssubsidie. Het budget voor het onderdeel 'onderhoud molens en monumenten' van de Provinciale Bijdrageregeling Monumentenfonds 1995 is met ingang van 2001 met 35.000,- ( 15.882,-) verhoogd tot 75.800,- ( 34.397,-). Deze verhoging is ingegeven doordat de 52 zogenaamde Amerikaanse windmolens (uit de periode 1850 - 1940) als gevolg van het Monumenten Selectie Project zijn aangewezen als rijksmonument.

14 september 2001

Lees verder>>

Terug naar overzicht laatste nieuws

Deel: ' Friesland subsidieert onderhoud 'Amerikaanse' Windmolens '
Lees ook