Provincie Friesland

Persberichten

Gedeputeerde Staten verheugd over ontwikkelingen glastuinbouw in Berlikum

De ontwikkeling van het glastuinbouwproject in Berlikum verloopt voorspoedig. Doordat GS aan Provinciale Staten voorstellen om garant te staan voor een bedrag van 3,6 miljoen kan de grondverwerving op korte termijn definitief worden afgerond. Vervolgens kan de verkoop van de grond aan de tuinders en de definitieve inrichting worden opgepakt en kan het gietwaterproject worden afgerond.

7 september 2001

Lees verder

Terug naar overzicht laatste nieuws

Deel: ' Friesland verheugd over ontwikkelingen glastuinbouw Berlikum '
Lees ook