Provincie Friesland

Persberichten

Gedeputeerde Staten waarschuwen voor blauwalgen in Groene Ster/Kleine Wielen

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben op vrijdag 24 augustus 2001 besloten om zwemmers te waarschuwen tegen blauwalgen in de Groene Ster/Kleine Wielen.

Bij controle van het zwemwater, door Wetterskip Fryslân, is namelijk een licht verhoogde concentratie van blauwalgen aangetroffen. Blauwalgen kunnen giftige stoffen produceren, dat gebeurt dus niet altijd. Bij mensen kunnen blauwalgen huidklachten, misselijkheid en braken veroorzaken.

Nogmaals, het betreft hier een waarschuwing, er is geen zwemverbod afgekondigd. Gedeputeerde Staten raden echter sowieso af in drijflagen van blauwalgen te gaan zwemmen.

Nummer: 121
Datum: 24 augustus 2001

Deel: ' Friesland waarschuwt voor blauwalgen '
Lees ook