Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 30 maart 2000

 

PAUL FRISSEN ZIET TOEKOMST SOCIAAL-DEMOCRATIE ZONDER POLITIEKE PARTIJ

 

Donderdag 6 april a.s. presenteert het Centrum voor Lokaal Bestuur (CLB) het Jaarbericht 2000 'Sturing en Publiek Domein, sociaal-democratie zonder partij'. Het jaarbericht is geschreven door de Tilburgse hoogleraar Paul Frissen.

In het jaarbericht zet Frissen het denken over overheidssturing centraal. Hij geeft een schets van het (sociaal-democratische) denken over sturing, over een aantal relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de verwerking hiervan in de bestuurlijke praktijk. Frissen relativeert het sturingsparadigma, maar vooral de rol van de politiek. Zijn conclusie is dat een politieke partij haaks staat op de samenleving. Vooral de sociaal-democratie moet op zoek naar andere vormen en moet mogelijk verder zonder partij.

De presentatie van het Jaarbericht 2000 vindt plaats om 16.00 uur in zaal Wandelganger 1 van perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Na een korte inleiding door Paul Frissen reageren PvdA-voorzitter Marijke van Hees en de Groningse burgemeester Jacques Wallage op de stellingname van Frissen.

 

Deel: ' Frissen toekomst sociaal-democratie zonder partij '
Lees ook