PERSBERICHT

= VOOR DIRECTE PUBLICATIE =

Contactpersoon:
Frontix Development B.V.
E. Rossou
Tel.: 0416-564130
Fax: 0416-564136
E-mail: erossou@frontix.com

FRONTIX GESELECTEERD VOOR DEELNAME AAN SILICON POLDER FUND

Waalwijk – 9 november 1999 – Vandaag is bekend geworden dat het bedrijf Frontix is geselecteerd voor deelname aan het Silicon Polder Fund. Het Silicon Polder Fund (opgericht door Jan en Paul Baan van het gelijknamige softwarebedrijf Baan Company) is een fonds dat veelbelovende innovatieve ICT bedrijven ondersteunt in de startfase. Daarbij wordt zowel technische- als financiële ondersteuning gegeven.

Frontix is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software op het gebied van mobiele communicatie. Frontix heeft uiterst innovatieve projectmanagement software ontwikkeld die mobiele operators kan helpen om hun netwerk sneller uit te rollen en daarmee veel geld te besparen.

De software genaamd “Frontix Site Manager” bundelt jarenlange ervaring in de bouw en onderhoud van mobiele telecommunicatie netwerken in één softwarepakket.

OVER FRONTIX

Frontix is bedrijf dat zich bezighoudt met ontwikkeling van innovatieve software voor mobiele telecom operators. De ontwikkelde software oplossingen maken het mogelijk om eenvoudig netwerkgegevens op te slaan om daarnaast toch een volledig overzicht te behouden.

Frontix verkoopt kant en klare oplossingen aan mobiele operators. Deze oplossingen omvatten een volledige implementatie van de software alsmede training van gebruikers en beheerders.

De werknemers van Frontix hebben jarenlange ervaring in mobiele telecommunicatie en begrijpen daardoor de specifieke problemen die zich in deze bedrijfstak voordoen.

OVER SILICON POLDER FUND

Bij de beursnotering van Baan Company in 1995 besloten de toenmalige grootaandeelhouders Jan en Paul Baan hun financiële belang in het bedrijf onder te brengen in de nieuw op te richten stichting Oikonomos (rentmeesterschap), waardoor een eventuele waardestijging van de aandelen uiteindelijk terug zou vloeien naar brede delen van de samenleving.

Op 12 december 1997 is, vanuit de stichting Oikonomos, de stichting Silicon Polder Fund opgericht.

De stichting Silicon Polder Fund (SPF) heeft als doel het stimuleren van ideeën op het gebied van IT software producten, door het verschaffen van kapitaal en kennis. Jan Baan: " het fonds helpt om die eerste en grootste, financiële grens te doorbreken die er de oorzaak van vormt dat zoveel goede ideeën niet tot commerciële successen leiden".
Het SPF heeft een startkapitaal van hlf. 3 miljoen meegekregen.

De formele doelstellingen van de stichting SPF luiden: Het bevorderen van de ontwikkeling van producten op het gebied van de Informatie Technologie; Het bevorderen van de acceptatie en toepassing van Informatie Technologie; Het bevorderen van ondernemerschap op het gebied van Informatie Technologie.

Het bestuur wordt gevormd door een aantal vooraanstaande mensen uit het bedrijfsleven en het onderwijs, te weten: de heer Prof. Dr. A. Heertje, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in de functie van voorzitter; de heer Prof. J.L.G. Dietz, hoogleraar aan de TU Delft in de functie van secretaris; de heer Dr. J.E. Andriessen, voorheen ondermeer Minister van Economische Zaken in de functie van bestuurslid; de heer J. Vunderink, voorheen ondermeer lid Raad van Bestuur van Origin in de functie van bestuurslid.

Directeur van SPF is de heer Ir. C.M. Bahnmüller, die verantwoordelijk is voor de operationele gang van zaken.

Voor meer informatie over het Silicon Polder Fund kunt u terecht op www.siliconpolderfund.nl.

# # #

Voor journalisten is een speciale persmap beschikbaar met daarin bedrijfs- en product-informatie. Het Frontix logo en company-image kunnen ook worden gedownload op onze internet website: www.frontix.com/press.

# # #

Frontix en Frontix Site Manager zijn geregistreerde merknamen van Frontix Development B.V. Voor meer informatie over Frontix kunt u terecht op www.frontix.com.

# EINDE #

Deel: ' Frontix geselecteerd voor deelname Silicon Polder Fund '
Lees ook