LTO Nederland

Fruit- en bollentelers moeten onvervulbare vacatures snel melden

Project seizoenarbeid succesvol: werkgevers melden 4200 tijdelijke banen

Vrijdag 7 juni 2002 - Er is een oplossing in zicht in voor het hardnekkige probleem met seizoenarbeid in een reeks plantaardige teelten. Het LTO-project Seizoenarbeid, dat begin dit jaar van start is gegaan, blijkt een groot succes: tuinders hebben in de afgelopen maanden 4200 vacatures voor seizoenarbeiders gemeld. Alle vacatures zijn totnogtoe vervuld, waardoor de oogst vooral in open teelten (zoals asperges en aardbeien) voorspoedig verloopt. Door het project wordt een bijdrage geleverd om illegale arbeid in de tuinbouwsectoren terug te dringen.
Nadat de bollentelers eerst de kat uit de boom hebben gekeken, heeft de KAVB besloten alsnog bij het project aan te haken. Met het oog op de oogst adviseert LTO zowel de fruit- als de bollentelers hun vacatures voor tijdelijke arbeidskrachten zo spoedig mogelijk te melden bij de steunpunten van LTO Seizoenarbeid. De projectleiding verwacht de komende weken nog vele honderden aanmeldingen. Fruittelers, die net als in voorgaande jaren asielzoekers bij de oogst willen inschakelen, moeten deze vacatures zo spoedig mogelijk (11 weken voor de oogst!) bij het project aanmelden. Het project werft zelf niet onder asielzoekers, dat moet de teler zelf doen. Het project begeleidt de teler wel om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen die voor asielzoekers noodzakelijk is. Ook krijgen telers vanuit het project begeleiding wanneer zij gebruik moeten maken van een calamiteitenregeling. Dit kan gaan spelen wanneer een asielzoeker niet op komt dagen of door ziekte uitvalt.
Tot nu toe zijn de meeste tijdelijke vacatures gemeld in het zuiden van het land: 2116 in Tilburg en 1409 in Horst. De overige meldingen zijn in Haarlem (444), Wageningen (140) en Emmeloord (91). De meldingen zijn gedaan door in totaal 490 werkgevers. Zij gingen hiertoe over, nadat zij er zelf niet in slaagden om medewerkers aan te trekken. In samenwerking met het project Seizoenarbeid wordt eerst geprobeerd om elders in het land of in andere EU-landen personeel te vinden. Als dit ook niet lukt, kan een aanvraag worden ingediend voor een tewerkstellingsvergunning. Door de bemiddeling van het project Seizoenarbeid worden deze alle gehonoreerd.

Het LTO-project Seizoenarbeid is opgezet in nauwe samenwerking met de Centra voor Werk en Inkomen (CWI) en de ministeries van SZW en van LNV. Belangrijkste doel van de personeelsvoorziening is om de illegale arbeid in de tuinbouw uit te bannen. Het is de verwachting dat dit jaar rond 7.500 tijdelijke vacatures worden vervuld.

Telers kunnen tijdelijke vacatures, die zij niet vervuld kunnen krijgen, aanmelden bij de regionale steunpunten van het project LTO Seizoenarbeid:

Tilburg, tel. 013 583 62 99 (Brabant en Zeeland);

Horst, tel. 077 396 13 75 (Limburg);

Haarlem, tel. 023 516 22 59 (Noord- en Zuid-Holland);

Emmeloord, tel. 0527 63 49 83 (Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe);

Wageningen, tel. 0317 466 280 (Overijssel, Gelderland, Utrecht).

Nadere informatie: afdeling Communicatie (tel. 070-3382721)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)

Deel: ' Fruit- en bollentelers moeten onvervulbare vacatures snel melden '
Lees ook