Provincie Friesland


---

EMBARGO tot 10 maart 10.00 uur

PERSBERICHT

Nummer: 055
Datum: 10 maart 2003

Fryslan klaar voor uniek systeem openbaar vervoer

Provincie Fryslân, Translink en NoordNed- en Arriva Personenvervoer maken zich sterk voor een uniek openbaar vervoersysteem. Met een handige chipkaart voor zowel bussen als treinen én de inzet van nieuwe treinstellen willen de vier partners zich gezamenlijk inzetten voor de modernisering en verbetering van het openbaar vervoer in Fryslân. De chipkaart is uitgebreid getest; NoordNed is bereid te investeren in nieuw materieel. Kortom: Fryslân is er klaar voor.

De vier partijen laten dit enthousiaste geluid horen in de richting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het ministerie heeft voor projecten ter verbetering van het openbaar vervoer nog een flinke som geld liggen. Het Friese project, dat model kan staan voor de modernisering van het openbaar vervoer in heel Nederland, gaat ongeveer 7 miljoen Euro kosten. De invoering geldt voor de concessiegebieden Noord en Zuidwest Fryslân.

Modernisering openbaar vervoer

De ervaring die de provincie, NoordNed en Arriva hebben opgedaan met één kaart die geldig is voor stadsvervoer, regionale bussen en treindiensten in Fryslân, heeft geleid tot dit voorstel. Daarnaast is NoordNed bereid fors te investeren in de aanschaf van volledig nieuw materieel op de Friese spoorlijnen die zij in beheer heeft. Noordned, Arriva Stadvervoer en Translink bieden de introductie van een chipkaart aan, die zich in de praktijk op vele plekken in de wereld heeft bewezen. Met deze nieuwe kaart werken zij ook aan de integratie van het regionale tariefsysteem met dat van het door de NS gehanteerde systeem. Gebruikers hebben zich positief uitgesproken over de nieuwe elektronische 'strippen' kaart. Het gaat hierbij om een variatie van losse kaarten en zogenaamde prepaid kaarten met en zonder automatische opwaardering.


---- --

Deel: ' Fryslan klaar voor uniek systeem openbaar vervoer '
Lees ook