Nieuws Spoorwegvakbond FSV


Achterstand vrijtijdsaanspraken... Hoe nu verder?

Utrecht, 27 januari 1999

Het werkoverleg van NSR-medewerkers te Lelystad de afgelopen weken heeft eens temeer duidelijk gemaakt dat er binnen NS Reizigers een probleem van geweldige omvang bestaat.

De gemiddelde achterstand van VrijeTijdsAanspraken (VTA) verschilt weliswaar per standplaats, maar op sommige standplaatsen is dit ruim boven de 20 dagen! Landelijk bij NS Reizgers zien we een gemiddelde van ongeveer 12 dagen per persoon. Uit den boze vindt de FSV! De waarschuwing van de medewerkers te Lelystad en inmiddels ook Amsterdam is er een om lering uit te trekken.

Bestuursleden van FSV en VVMC hebben in Lelystad geprobeerd om medewerkers, ongeacht hun bondskleur, bij te staan en een luisterend oor te geven, mede om de boel niet te laten escaleren. Het laten escaleren lijkt op zich een fluitje van een cent, want de medewerkers zijn het meer dan zat. De FSV heeft daar begrip voor. Op meerdere plekken in het land heeft men de huidige VTA-problemen voorgelegd bij het hoofdbestuur van de FSV. Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar, Arnhem, etc....

Vrijdag jongstleden heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met rijdend personeel in Amsterdam, ditmaal op initiatief van de FNV. Ook hier was de FSV aanwezig. Terecht merken ook deze medewerkers op dat er iets moet gebeuren, zo kan het niet verder. Zoals gezegd: de FSV deelt die opvatting.

Opvallend vaak is de steeds terugkerende roep tot het herstel van de oude werksituatie bij het rijdend personeel, zoals voordat de 36-urige werkweek werd ingevoerd. Ook tijdens de heftige discussies in Lelystad en Amsterdam bleek dit een thema. De FSV vindt dat de haalbaarheid en consequenties daarvan in beeld gebracht moeten worden.

Ons overleg met de directie van NS Reizigers op 10 februari 1999 komt daarmee weliswaar onder zware druk te staan, maar we willen allen dat er pasklare oplossingen worden gevonden.

Naast het denkwerk voor ons als bond over gewenste en noodzakelijke oplossingsrichtingen dient ook het interne overleg in het kader van haar bevoegdheid (Wet op Ondernemingsraden) zich meer te bemoeien met de VTA-problematiek. Goede regelgeving en uitvoering van gegarandeerd verlof in het gehele jaar, blijkt bijvoorbeeld bij de hoofdconducteurs in Lelystad (nog) niet geregeld te zijn.

De FSV-leden bij het rijdend personeel ontvangen binnenkort een enquêteformulier waarmee de FSV de problematiek landelijk inzichtelijk wil maken. Tevens kunnen onze leden ideeën insturen over de door hun gewenste oplossingen voor het achterstallige en moeilijk te verlenen verlof en de WTV-dagen; de
VrijeTijdsAanspraken.

De FSV vindt het in ieders belang om op 10 februari 1999 met goede oplossingen te komen. Zo niet dan lijkt het slechts een kwestie van tijd alvorens de "VTA-bom" ontploft!

Deel: ' FSV beraadt zich op aanpak achterstand vrijtijdsaanspraken '
Lees ook