Nieuws Spoorwegvakbond FSV


Onderhandelingen CAO-MultiModaal van start

Utrecht, 17 maart 1999

Op woensdag 11 maart 1999 zijn de onderhandelingen van de CAO MultiModaal van start gegaan. Op deze eerste dag van de onderhandelingen is hoofdzakelijk gesproken over de invulling van het vervolgtraject.

De vervolgonderhandelingen zullen in de vorm van zgn. 'clusters' worden gevoerd. Clusters zijn o.a. arbeids- en rusttijden, beloning, pensioenen, vut en prépensioen.

Gezien het belang van deze onderhandelingen heeft de FSV OV-Rail delegatie, onder leiding van Gerben Hardeveld, te kennen gegeven niet onder tijdsdruk te willen werken, maar een zorgvuldige manier van werken na te streven.

De uitkomst van deze, naar verwachting moeilijke CAO-slag, zal zeker niet voor eind juni worden verwacht.

Verder is op deze eerste dag een dia-presentatie gegeven over de arbeids- en rusttijden. De uitkomst van deze presentatie, wat als voorbeeld diende, was er een van: een CAO op hoofdlijnen afspreken en de afspraken over overige regelingen en procedures neerleggen bij de lagere niveaus (o.a. interne overleg).

Tevens kon worden opgemaakt dat het hier een zeer flexibel plaatje betrof, waarbij FSV OV-Rail op voorhand sterke bedenkingen heeft. FSV OV-Rail is van mening dat de uitkomst van deze MultiModale CAO er een moet zijn van garanties en betrouwbaarheid gericht op de toekomst van de personeelsleden in de nieuwe bedrijven.

Het eerstvolgende overleg staat gepland op 6 april 1999. Wij houden u natuurlijk in de tussentijd op de hoogte.

Zoekwoorden:

Deel: ' FSV verwacht geen CAO-MultiModaal voor eind juni '
Lees ook