BIEMOND

FTC en E.J. Swaab treffen schikking

FTC en E.J. Swaab treffen schikking

Financial Trading and Consultancy ltd (FTC) en E.J. Swaab treffen schikking met Britse toezichthouders Security and Futures Authority (SFA) en Investment Management Regulatory Organisation (Imro)

Amsterdam, 2 februari 1999 - Financial Trading and Consultancy Ltd (FTC) en de heer E.J. Swaab maken bekend dat zij medio oktober 1998 overeenstemming hebben bereikt met de Britse Securities and Futures Authority SFA en Imro inzake een tuchtrechtelijke procedure.

Deze procedure liep sedert april vorig jaar. De heer Swaab wordt verweten dat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden op de gang van zaken bij FTC, met name in de interne verslaglegging. De Britse toezichthouders SFA en Imro stellen evenwel vast dat investeerders in FTC op geen enkele wijze schade hebben geleden.

In de periode rond eind september 1996 was de derivatenmarkt zeer volatiel waardoor FTC hoge commissies genereerde, terwijl het beleggingsresultaat teleurstellend was. De heer Swaab heeft toen besloten tot teruggave en vermindering van deze commissie, hetgeen door de toezichthouders positief wordt beoordeeld.

Bovendien handelde de heer Swaab volgens de SFA en Imro in goed vertrouwen en heeft hij pogingen ondernomen om de managementproblemen bij FTC op te lossen.

De schikking houdt onder meer in dat FTC en de heer Swaab worden berispt en dat zij beiden een boete betalen. Swaab behoudt zijn SFA-registratie en blijft dus bevoegd voor en namens FTC op te treden.

NOOT voor de REDACTIE:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer mr H.J.Th. Biemond, telefoonnummer 020 - 574 12 00

Buiten onderhavig persbericht zal van de zijde van de heer E.J. Swaab en zijn advocaten geen informatie worden verstrekt.


02 feb 99 11:26

Deel: ' FTC en E.J. Swaab schikken in tuchtrechtelijke procedure '
Lees ook