Ingezonden persbericht- Persbericht -

Functiekompas en Salariskompas geven koers aan carrière

Amsterdam, 15 oktober 2001 ­ newmonday.com heeft haar Salariskompas geactualiseerd en verder uitgebreid met het nieuwe Functiekompas. Het Functiekompas geeft een salarisoverzicht van meer dan 80 functies. Ook geeft het inzicht in zaken zoals loopbaanperspectief, werkdruk, opleidingsmogelijkheden en internationale carrièremogelijkheden. Hoger opgeleiden krijgen dankzij het Salaris- en Functiekompas van newmonday.com niet alleen een overzichtelijk beeld van hun waarde op de arbeidsmarkt, maar ook van de voor hen relevante functie-inhoud.

Salariskompas
Het Salariskompas van newmonday.com (www.newmonday.nl) ondersteunt hoger opgeleiden op praktische wijze bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt en bij het effectief voeren van salarisonderhandelingen. Het geeft onder meer inzicht in het jaarsalaris en in de secundaire arbeidsvoorwaarden van personen in een positie waarnaar de belangstelling van de kandidaat uitgaat. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het Salariskompas nu geactualiseerd op basis van de jaarlijkse Loopbaanenquete.

Functiekompas
Het Functiekompas van newmonday.com biedt een onderverdeling naar ruim 80 functies. Het Functiekompas rubriceert zo op overzichtelijke wijze de functie-informatie waarover newmonday.com inmiddels beschikt. De informatie betreft dan ook harde data (salaris) en zachte data (hoe iemand zijn of haar functie ervaart). De wijze van rubriceren en de inhoud van de informatie is gebaseerd op de wensen van de kandidaten zelf.

Jaarlijkse loopbaanenquête
Het Salaris- en het Functiekompas zijn gebaseerd op de jaarlijkse Loopbaanenquête van newmonday.com en Intermediair Weekblad, Nederlands grootste beloningsonderzoek onder hoger opgeleiden. De Loopbaanenquête 2001 is afgelopen zomer als vragenlijst gepubliceerd op newmonday.com. Ook ging een mailing uit naar de abonnees van Intermediair Weekblad en naar de ontvangers van newmonday-mail. Het aantal binnengekomen reacties bedroeg 13.986. De gegevens van 13.134 respondenten zijn vervolgens met hun expliciete toestemming verwerkt en gerubriceerd.

newmonday.com
newmonday.com is dé recruitment- en carrièremanagement-site voor iedereen op hbo- en universitair niveau. newmonday.com biedt hoger opgeleiden en werkgevers een platform om met elkaar in contact te komen. Voor kandidaten beschikt newmonday.com onder meer over een uitgebreide vacaturebank met e-mailservice, een matchingservice, een groot aantal redactionele diensten en interactieve toepassingen. Voor werkgevers is newmonday.com een instrument om op een snelle, kostenefficiënte en kwalitatief hoogwaardige manier hoger opgeleide kandidaten te werven.

Deel: ' Functiekompas en Salariskompas geven koers aan carrière '
Lees ook