Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Functiescheiding benzinestations en wegrestaurants per 1 januari 2004 opgeheven
Nummer: 107

Datum: 11-07-2002

De functiescheiding tussen benzinestations en wegrestaurants wordt per 1 januari 2004 opgeheven. Dit schrijft minister Jorritsma van Economische Zaken mede namens haar collegas van Financiën, verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan één van de elementen uit de aangenomen motie van de kamerleden Hofstra en Crone van 26 april j.l. Over de andere elementen van de motie (het snel starten met het veilen van benzinestations en het niet mogen/kunnen realiseren van de reductieverplichting van de grote oliemaatschappijen van 50 stations via dochtermaatschappijen) heeft minister Zalm van Financiën de Kamer eerder geïnformeerd. Door uitvoering van de motie kan in december 2002 de eerste veiling van 9 benzinestations plaatsvinden. Onderzoek naar het maatschappelijk doel van functiescheiding heeft volgens minister Jorritsma geen noodzaak tot het handhaven ervan aangetoond. Ook gesprekken met marktpartijen hebben geen onoverkomelijke inhoudelijke argumenten tegen functiescheiding opgeleverd. Wel is er veel weerstand tegen vanuit bestaande marktpartijen, die aantasting van verworven posities vrezen. Door het opheffen van de functiescheiding wordt het voor wegrestaurants mogelijk om tot benzineverkoop over te gaan. Voor benzinestations wordt het mogelijk horeca-activiteiten te gaan bedrijven. In de overgangsperiode tot 1 januari 2004 krijgen wegrestaurants de mogelijkheid hun 99-jarige erfpachtovereenkomst op basis van vrijwilligheid in te ruilen voor een 15-jarige servicestationconcessie, met alle bijbehorende mogelijkheden. In geval zij niet de benodigde vergunningen van de betreffende gemeente krijgen om daadwerkelijk ook benzine te gaan verkopen, kunnen zij de oorspronkelijke erfpachtovereenkomst voor het wegrestaurant voortzetten. Als een wegrestaurant kiest voor een concessie voor een servicestation, dan krijgt hij de opbrengst van de eerste veiling na afloop van de bijbehorende 15-jarige concessie, zoals ook voor de benzinestations is overeengekomen in het alternatieve MDW traject. Een benzinestation kan haar 15 jarige concessie eveneens op basis van vrijwilligheid inruilen voor een 15 jarige servicestationconcessie.De rijksoverheid zal gemeenten benaderen om het aanpassen van bestemmingsplannen om servicestations te kunnen realiseren te bevorderen.

Deel: ' Functiescheiding benzinestations en wegrestaurants per 1 januari 200.. '
Lees ook