Gemeente DelfzijlINFORMATIE

11-04-2000

Functiewisseling JongerenRaad Delfzijl

De leden van de JongerenRaad Delfzijl (JRD) hebben een nieuwe voorzitter, penningmeester en internetfunctionaris gekozen. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering op vrijdag 07-04-2000. De aftredende bestuursleden konden het werk voor de JongerenRaad niet meer combineren met hun schoolwerkzaamheden. Armindo Lopez is de nieuwe voorzitter en vervangt daarmee Yossi Schreuder. Sven Franke wordt penningmeester en volgt Tristan Kohl op. Tristan verzorgde ook de site van de JongerenRaad. Voortaan zal Remi Hak deze werkzaamheden uitvoeren. Janna van Dijken blijft voorlopig PR-functionaris van de JRD. Ook secretaresse Marleen van der Meer blijft het bestuur voorlopig nog versterken. Hannah Schimmel verzorgt elke maand keurig de notulen.

De nieuwkomers worden door de ex-voorzitter Yossi Schreuder ingewerkt en begeleid.

De JongerenRaad Delfzijl bestaat nu twee jaar en telt 19 leden. Zij vergadert elke maand in de kantine van het gemeentehuis. Op de agenda staan zaken zoals politiek en internet, themadagen over bijvoorbeeld discriminatie, het nationaal jeugddebat, de toekomstvisie van Delfzijl en het straatvoetbaltoernooi dat op 03-05-2000 plaatsvindt op het Molenbergplein in Delfzijl.

Jongeren tussen de 12 en 20 jaar die een vergadering willen bijwonen zijn van harte welkom. Tot de zomervakantie wordt er nog twee keer vergaderd en wel op 12-05 en 09-06. De vergaderingen beginnen om 17.00 uur. Inlichtingen verstrekt Janna van Dijken, telefoon 0596-680160 na 18.00 uur.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt Saskia Schaap,telefoon 0596-639323
en Janna van Dijken, telefoon 0596-680160 na 18.00 uur.

Deel: ' Functiewisseling JongerenRaad gemeente Delfzijl '
Lees ook