Ingezonden persbericht*** PERSBERICHT ***

Sluiting Maeslantkering op 8 september
Hoek van Holland, 3 september. Rijkswaterstaat Zuid-Holland voert zaterdag 8 september de jaarlijkse functioneringssluiting uit van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Naar verwachting begint de functioneringssluiting om 05.10 's morgens en duurt tot 18.00 uur 's middags. Het schouwspel is te volgen vanuit het Keringhuis in Hoek van Holland, dat op deze dag van 4.30 tot 19.00 uur geopend is.
De test van de Maeslantkering valt net als vorig jaar samen met het Wereldhaven Festival in Rotterdam. De test is een jaarlijks terugkerende routine. Op deze manier controleert Rijkswaterstaat nog voor de start van het stormseizoen alle technische systemen van de kering. De sluiting is een serieuze oefening voor een bouwwerk dat normaal alleen sluit bij een zeer zware storm met hele hoge waterstanden.

Het gaat om een test, en dat brengt onzekerheden met zich mee. De computer bepaalt het exacte, optimale tijdstip van sluiten aan de hand van meetgegevens, zoals stroming en waterstanden. Vooraf is het tijdstip van sluiten dan ook niet precies aan te geven. Ook is het mogelijk dat de procedure van het sluiten van de kering halverwege wordt afgebroken. Dit bijvoorbeeld om in de gesimuleerde situatie elke mogelijke schade aan de stormvloedkering te vermijden.

Activiteiten in het Keringhuis tijdens de sluiting Dit jaar bestaat het Keringhuis 5 jaar. Ook de kering gaat voor de 5e keer sluiten. Tijdens de functioneringssluiting organiseert het Keringhuis speciale activiteiten. Elk half uur start er een rondleiding die een uur zal duren (max. 20 personen per groep) en die ook voor een deel over het terrein van de gesloten kering gaat. Kinderen kunnen op 8 september de gesloten kering springend bekijken vanaf een springkussen. In de ochtend kunnen bezoekers een ontbijt krijgen in het restaurant. Van tevoren zijn er bonnen in het restaurant te verkrijgen, zodat mensen een plaatsje kunnen reserveren.

Rondleidingen
Elk half uur start er een rondleiding. Mensen die willen deelnemen aan een rondleiding kunnen vanaf 9.00 uur een kaartje kopen bij de balie. Zij krijgen dan een petje met een kleur (rood, geel, blauw, groen) en een tijdsaanduiding. Deze mensen gaan ook een klein stukje het terrein op. Op deze manier ervaar je het beste hoe bijzonder zo'n sluiting is. Dit gebeurt natuurlijk wel in nauw overleg met de beheerder van de kering.

Openingstijden
Zaterdag 8 september: van 4.30 uur tot ca. 19.00 uur (sluitingstijd afhankelijk van het terugvaren van de wanden van de stormvloedkering). Zondag normale tijden: van 11.00 tot 17.00 uur.

Routebeschrijving
Ga richting Hoek van Holland, volg de Maasdijk (N220 ), volg borden "Maeslantkering".

Internet
Via internet (www.keringhuis.nl) zal het complete sluitschema bekend gemaakt worden. Ook is op deze internetsite extra informatie over de kering te vinden.


___

Deel: ' Functioneringssluiting stormvloedkering Nieuwe Waterweg '
Lees ook